Propolis

Savršeno sredstvo za dezinfekciju i zarastanje površinskih rana! Propolis je originalno smola sakupljana sa biljaka, koju pčele koriste da bi temperaturno i antibakterijski izolirale svoju košnicu. Za propolis je važno da ga skupljamo i skladištimo na pravi način, rastopimo u alkoholnom rastvoru (medicinski alkohol) te napunimo u staklene bočice.