Povijest

Priča o suživotuobitelji i pčela   počela jedavne 1934 godine.Djed Mirko (na slici desno) se počeo baviti pčelarstvom kao hobijem sa nekoliko košnica. Otac Tomislav (na slici lijevo) je nastavio priču i povećao broj košnica,ali mu  je pčelarstvo i dalje bilo samo hobi.

Prvi koji se počeo baviti isključivo pčelarstvom kao izvorom prihoda za obitelj te još  više povećao broj košnica je dječak sa slike, Goran. Od toga je dana prošlotrideset godina.

Obitelj Tvrdić je porijeklom iz Splita, ali budući da su pčele uvijek imale svoj "dom" na Šolti, obitelj se također tamo preselila. Na početku je na zemljištu bila samo jedna kućica koju su članovi obitelji koristili vikendom za osnovne potrebe. Tijekom godina  potrebe i želje su rasle i razvijale se,tako da  je nastala "Pčelarska farma", sa malim maslinikom, šljunčanim puteljcima, okružena kamenim zidom spajajući tako tradicionalni mediteranski duh sa modernim utjecajima.